29 Inç asma dag tigir, ulular erkekler we aýallar, 21 tizlik

Gysga düşündiriş:

• Çarçuwaly material: ýeňil alýumin garyndysy
• Tutuş paneli: Garyndy tutawajy bilen ýuwut
• Tigirler: 29 dýuým alýumin zolakly tigir
• Asma görnüşi: Öňdäki asma
• Tormoz görnüşi: Iki disk tormozy


 • Çarçuwa:Garyndy
 • Forks:Polat asma
 • Tormoz:Garyndy V tormoz
 • Shifter:Shimano SL-TZ500
 • F.drl:Shimano FD-TZ500
 • R.drl:Shimano RD-TZ31
 • Şinalar:29 * 2.35 '
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ulanylyşynyň beýany

  Ultra ýeňil alýuminiý garyndy çarçuwasy, öň we yzky goşa disk tormozy we 21 tizlikli geçiriş ulgamy bolan 29 dýuýmlyk bu welosiped, gündelik gatnaw we açyk maşklar üçin iň gowy saýlawdyr.18 "çarçuwaly welosiped 5'7" -6 'laýyk gelýär 1 "uly ýaşly aýallar ýa-da erkekler.

  Asma wilka we ajaýyp tormoz: Asma çeňňek we ýokary hilli goşa diskli tormoz ulgamy bilen döredilen bu alýumin garyndy dag tigir.Asma wilka has durnukly gezelenç etmek üçin böwetleri we meýilleri dolandyryp biler.Dik ýolda müneniňizde, size durnukly we amatly gezelenç tejribesini berer.

  zynjyr
  disk tormozy
  çep süýşüriji

  Qualityokary hilli geçiriş ulgamy

  Professional “Shimano” -yň öň we yzky “Derailleur” we “EF500” dişli geçiriji tutawajynyň ýokary göterilmegi, aşaklygyna ýa-da arassa tizlenmegi üçin zerur 21 tizligi üpjün edip biler;Alýumin garyndy krankdan üç bölek zynjyrly tigir, gezelençiňizi has çeýe edýär.Bu ýoly 21 tizlikde ýeňip geçýär we açyk howada gözleglere taýýarlaýar.

  29 "X 2.125" galyň ýörelge tekerleri berk tutmagy üpjün edýär.Mehaniki disk tormozy yzygiderli durmagy üpjün edýär;öňdäki tigir ýygnamak aňsat we çalt sökülýän mil bilen enjamlaşdyrylandyr.Alýumin garyndysynyň çalt çykmagy oturgyjyň beýikligini aňsatlyk bilen sazlap biler.

  Embygnamak aňsat

  Welosipedler öňünden ýygnan 85% bilen gelýär.Bu dag tigirini sargyt edip bilersiňiz.Bu MTB welosiped hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  Mugt bir ýyl kepillik: Biz marka zawody dükany, satuwdan soňky çalt we täsirli hyzmat sizi satuwdan soňky aladalardan azat eder.

  yzky derailleur
  sag süýşüriji
  eýer

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03