Biz hakda

kompaniýasy

Biziň kompaniýamyz

“Hangzhou Winner International Co., Ltd.” dürli görnüşli welosiped öndürmekde, şeýle hem welosiped böleklerini, welosipedleri we çagalar oýunjaklaryny eksport etmekde ýöriteleşen hünärmen kompaniýadyr.

Kompaniýa, Hangzhou şäheriniň Sýaoşan senagat zolagynda, Hangzhou howa menzilinden 20 km uzaklykda, Aziýanyň iň uly Ningbo portundan 170 km uzaklykda ýerleşýär.Amatly traffige we bäsdeşlik nyrhlary bilen önümleriň ajaýyp hiline baglylykda, eýýäm ABŞ, Russiýa, Japanaponiýa, Ysraýyl, Europeewropa, Günorta Amerika, Günbatar Afrika, Eastakyn Gündogar we dünýäniň dürli ýurtlaryndan köp sanly müşderi bilen durnukly gatnaşyk gurduk. we ş.m.

Sorag iberip bilersiňiz.

Iň amatly bahalary gysga wagtda getireris.

Şol bir wagtyň özünde, ähli müşderilerimiz üçin dürli görnüşli önümleri gözlemekde-de ökde.

Toparymyz

Durnukly hilini saklamak üçin, ahyrky netijede müşderilere ajaýyp we ussat önümleri ibermek üçin ýokary hilli QC hil barlagy bar, bu önümçiligiň ähli basgançaklarynda müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.

Satyş, müşderileriň hilini we hyzmatlaryny nireden kanagatlandyrandyklaryny müşderileriň soraglarynyň jikme-jikliklerine gönükdirýär.Müşderileriň isleglerine ünsli, biri-birine dost.

topary

Professional welosiped topary hökmünde kompaniýa aşakdaky ýaly düzülýär:

Hangzhou Mnki Welosiped Co., Ltd (zawod) Disneý FAMA zawodynyň barlagyna ygtyýar berildi.

Hangzhou Winner International Co., Ltd. (eksport bölümi).

Kompaniýamyz SGS tarapyndan barlandy we tassyklandy.

Kompaniýamyzyň esasy medeniýeti, dogruçyllyga we dogruçyllyga esaslanýar.Kompaniýa, topar düşünjesiniň töwereginde medeniýetleri emele getirýär, işiň esasy bölegi hökmünde agressiwlige baha berýär.Tehnologiýada, hilde we satuwdan soň önümlere hyzmat etmekde ösen statusy saklamak ösüş üçin esasydyr.


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03