Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

MOQ näme?

Çagalar welosipedleri = 300 sany,
Uly tigirler = 150-den 200 sany.
Bir gapda garyşyk modelleri kabul edýäris.

Töleg möhletiňiz näçe?

Master BL göçürmesine garşy 30% T / T goýum, 70% T / T.
100% yzyna gaýtaryp bolmajak L / C.

Tigiriňize kepillik näme?

Çarçuwaly we çeňňek: 1 ýyl kepillik
Beýleki bölekler: 6 aý.

OEM müşderisiniň sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Hawa.Şeýle hem mugt ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.

Sargyt üçin gowşuryş wagty näçe wagt?

Umuman, sargyt taýýarlamak üçin 45-55 gün gerek.Emma sargyt jikme-jiklikleriniň hakyky mukdaryna we çylşyrymlylygyna görä goşmaça wagt gerek bolup biler.Mysal üçin, sargydyňyz siziň üçin ýörite işlenip düzülen käbir maglumatlary öz içine alýan bolsa, gowşuryş wagty has uzyn bolup biler.

Tigiriň hili nähili?

Satyn alyjylar bilen hil derejesi barada barlarys we olary berk ýerine ýetireris.CPSC / EN ýa-da ISO we ş.m. Kompaniýamyz SGS tarapyndan barlandy we tassyklandy.
Hökmany kadalar talap edilmeýän ýurtlar ýa-da sebitler üçin çarçuwalara 1 ýyl kepillik hödürleýäris.

Sargyt edişim ýaly dogry önümleri iberersiňizmi?Men saňa nädip ynanyp bilerin?

Kompaniýamyzyň esasy medeniýeti, dogruçyllyga we dogruçyllyga esaslanýar.
Tehnologiýada, hilde we satuwdan soň önümlere hyzmat etmekde ösen statusy saklamak ösüş üçin esasydyr.


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03