Onda size laýyk welosiped ululygyny nädip kesgitlemeli?

Tigir sürmek höwesjeňleriniň köpüsi üçin size laýyk ölçegli welosiped tapmak, rahat we erkin gezelenç etmekden lezzet alarsyňyz.Onda size laýyk welosiped ululygyny nädip kesgitlemeli?

Köp mukdarda maglumatlary ýygnamak we seljermek arkaly welosiped ululygynyň diagrammasy we dag tigirleri we ýol tigirleri üçin aşakdaky beýikligiňiz berilýär.

Mundan başga-da, welosiped dükanlary mugt synag tejribesini üpjün edýär.Saýlamak üçin dürli ölçegler we aýratynlyklar bar, size has laýyk ölçeg tapmaga kömek edýär.

1. Dag tigiriniň ululygy
1) 26 inç

asd
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
15.5 〞/ 16〞 155 sm-170 sm
17 〞/ 18〞 170 sm-180 sm
19 〞/ 19.5〞 180 sm-190 sm
21 〞/21.5〞 ≥190 sm

2) 27.5 Inç

s
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
15 〞/ 15.5〞 160 sm-170 sm
17.5 〞/ 18〞 170 sm-180 sm
19 〞 180 sm-190 sm
21 〞 ≥190 sm

3) 29 inç

dsge
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
15.5 〞 165 sm-175 sm
17 〞 175 sm-185 sm
19 〞 185 sm-195 sm
21 〞 ≥195 sm

Bellik:26 Inç, 27.5 Inç we 29 Inç dag tigir tigiriniň ululygy, diagrammadaky “Çarçuwanyň ululygy” Orta Tube beýikligini aňladýar.

2. Bikeol tigiriniň ululygy

gsd
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
650c x 420 mm 150 sm-165 sm
700c x 440 mm 160 sm-165 sm
700c x 460 mm 165 sm-170 sm
700c x 480 mm 170 sm-175 sm
700c x 490 mm 175 sm-180 sm
700c x 520 mm 180 sm-190 sm

Bellik:700C ýol tigir tigiriniň ululygy, diagrammadaky “Çarçuwanyň ululygy” Orta Tube beýikligini aňladýar.

3. Doly asma welosiped ululygy

gfdw
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
26 x 16.5 ” 165 sm-175 sm
26 x 17 ” 175 sm-180 sm
26 x 18 ” 180 sm-185 sm

4. Tigiriň ululygy

fdg
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
20 x 14 ” 160 sm-175 sm
20 x 14.5 ” 165 sm-175 sm
20 x 18.5 ” 165 sm-180 sm

5. Tigir sürmek

dsg
Çarçuwanyň ululygy Amatly beýiklik
700c x 440 mm 160 sm-170 sm
700c x 480 mm 170 sm-180 sm

Aboveokardaky maglumatlar diňe salgylanmak üçin.
Tigir saýlanyňyzda belli bir ýagdaýa bagly bolmaly.Tigir, adam we tigir satyn almak maksady bilen tapawutlanýar.Iň gowusy özüňiz münüp, üns bilen serediň!


Iş wagty: 19-2023-nji aprel

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03